Gerd Liv Valla Og Ingunn Yssen

Gerd-Liv Valla har havnet i konflikt med internasjonal sekretær i LO, Ingunn Yssen. assistent mens Yssen var på jobb og gjort avtaler med denne som.

LO-leder Gerd-Liv Valla valgte å trekke seg 9. mars 2007 som følge av Fougner- utvalgets konklusjon om at hun hadde trakassert Ingunn Yssen og brutt arbeidsmiljøloven. I denne boka kommer Yssen med sin egen beretning om hva som skjedde. Til toppen.

Les også Yssen: – LO deltok i dekkoperasjon i Valla-saken (VG Nett) Ingunn Yssen hevder LO-sekretariatet ga etter for Gerd-Liv Vallas strategi for å dekke over hva.

Striden mellom Gerd-Liv Valla og Ingunn Yssen er politisk, ikke personlig. Den startet med en Fafo-rapport om EØS – et politisk innlegg for EU-medlemskap,

20. des 2017. Det er vanskelig å tidfeste eksakt når denne bølgen av «falske beklagelser» startet, men Gerd-Liv Valla skapte et slags vannskille i mobbesaken med Ingunn Yssen i 2007. «I den grad noen føler seg dårlig behandlet, beklager jeg det,», sa LO-lederen. Hun beklaget ikke hva hun hadde gjort, men følelsene.

Ingunn Yssen følte seg truet av Gerd-Liv Valla. Yssen forteller blant annet om et personlig oppvaskmøte hun og Valla hadde 14. august 2006.

For 3 dager siden. Oslo-modellen er bra, meiner Valla. Gerd-Liv Valla gjekk av som LO-leiar i 2007 etter skuldingar om mobbing frå Ap-rådgjevar Ingunn Yssen, som den gong jobba i LO. Valla seier at ho er glad for at ho ikkje lèt seg presse til å legge seg flat. Ho står inne for alt ho sa i den striden – inkludert utsegna «Eg er.

Ingunn Yssen Stomach Acid Liv Valla try out!. What Are the acid reflux home remedies uk Stages of Sjogren's syndrome is a rare autoimmune disorder,

LO-leder Gerd-Liv Valla avviser beskyldningene fra Ingunn Yssen om trakassering, men legger til at hun slett ikke er noen pusekatt.

– Alt kontrolleres. I 2007 ble Gerd-Liv Valla sparket ut av sjefsstolen i LO. En konflikt med hennes tidligere betrodde og nære medarbeider, Ingunn Yssen, ble hennes.

Gerd-Liv Valla og hennes. Etter at et uavhengig granskningsutvalg nedsatt av LO hadde konkludert med at hun hadde trakassert Ingunn Yssen, valgte Valla å.

Men Gerd-Liv Valla mener hun ikke hadde gjort noe galt, hun mobbet ikke Ingunn Yssen. Åslaug Haga mener det er viktig at det ble skrevet om at brygga hennes ble påbygd uten at det var søkt om tillatelse, og stabburet utleid uten at papirer var på plass. Men når dette nærmest fremstilles som landsforræderi, blir det.

Tidligere statsråd og LO-leder Gerd-Liv Valla (62) sparer ikke på kruttet i boken «Gi meg de brennende hjerter». Det er over fem år siden hun gikk av som LO.

Rapporten slår fast at LO og Gerd-Liv Valla brøt arbeidsmiljøloven, og at hennes lederstil var en direkte årsak til Ingunn Yssen sin dårligere helse.

Her kan du lese hele oppsigelsesbrevet, der tidligere internasjonal sekretær i LO, Ingunn Yssen, kommer med sterke beskyldninger mot LOs mektige toppsjef, Gerd-Liv.

Opplysningskontorets Valla/Yssen-musical del 2Ingunn Yssen Heartburn Liv Valla | Treat Gerd & Heartburn – It benefits faster and which foods to Avoid with a Wheat Allergy For many, chocolate is not healthy way toward achieving this. Ingunn Yssen Heartburn Liv Valla.

Torsdag 11. januar 2007 gikk tidligere internasjonal sekretær Ingunn Yssen ut i VG og sa at hun var blitt mobbet av Gerd-Liv Valla mens hun jobbet i LO.

30. mai 2007. I dag skriver DN at ledelsen i LO vurderer å makulere de hemmelige dokumentene Gerd-Liv Valla ønsker å få ut. Det er disse dokumentene som beskriver Valla personlighet og lederstil og som er grunnlaget for at granskingsutvalget mener hun drev med trakassering av Ingunn Yssen. Vallas advokat.

10. okt 2017. Ap, LOs utvalgte, i strid med sine egne ansatte, det er nesten like ille som da Ingunn Yssen og journalist Erik Mosveen startet «Valla-saken» ved å hevde at Gerd Liv Valla ville kvitte seg med Yssen fordi hun ble gravid. Erik Mosveen har en finger med i denne saken også, og det er Ingunn Yssen, som i.

17. jan 2007. Når Gerd-Liv Valla sier at Ingunn Yssens kritikk er et angrep også på hennes medarbeidere, kan det oversettes til: -Hold dere på matta! Det har de hittil gjort. At Reiss-Andersen står frem og forteller om hvordan hun sa opp som statssekretær i Justisdepartementet, er en bekreftelse på at Yssen har hatt rett.

Gerd-Liv Valla (født 25. januar. Etter at hun gikk av den 9. mars begynte hun å skrive bok om Valla-saken og fortsatte å kritisere Ingunn Yssen,

Gerd-Liv Valla (born 25 January. In January 2007 Valla was accused of harassment and of having an authoritarian management style by Ingunn Yssen,

If You Don’t Take Severe GERD Signs, It Could Lead To Serious.

16. okt 2008. BERGEN (ABC Nyheter): Også kvinnen som felte LO-leder Gerd Liv Valla, fikk så hatten passet i oppkjøringen til Frps valgkamp. Den som leser yrkeskarrieren til Ingunn Yssen, vil nok nikke bekreftende til beskrivelsen Dag Inge Fjeld gir av en typisk person i elite-skiktet. Men overfor Frp-strategimøtet nøyde.

16. jan 2007. Hun bærer stadig mer ved til bålet, og gir Yssen og mediene alt de trenger for å kjøre saken for hva den er verdt. Og det hjelper lite hva Valla sier og gjør. Det er Ingunn som har vunnet kampen om ”det moralske høydedraget”. Hun har alt for mye og god ammunisjon til at Gerd Liv er i nærheten av å komme.

by

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *